1
Bạn cần hỗ trợ?
Mục tiêu đào tạo
Khung chương trình đào tạo
Ưu điểm chương trình

 
1. Kiến thức
- Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc trong chăn nuôi.
- Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vác xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm
- Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi.
- Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc trị ký sinh trùng.
- Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi.

2. Kỹ năng

- Thực hiện được việc nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc thú y thông dụng trong chăn nuôi.
- Sử dụng được các phương tiện, thiết bị, dụng cụ bảo quản, vận chuyển thuốc thú y hiệu quả, an toàn.

3. Triển vọng nghề nghiệp:
   Sau khi Tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề “Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi” và  cơ hội làm việc tổ chức chăn nuôi tại hộ gia đình, trại chăn nuôi tư nhân hoặc kinh doanh dịch vụ thuốc thú y.
Nhóm môn học Thời lượng
1. Số lượng môn học 05- 07 mô đun
2. Kiến thức, kỹ năng toàn khóa học        480 gi
2.1. Lý thuyết                                               128 giờ
2.2. Thực hành, thực tập, thí nghiệm 284 giờ
2.3. Kiểm tra và thi kết thúc khóa học      68 giờ
Thời gian khóa học:  3 tháng
 
Thú y (cao đẳng - chính quy)
Thú y (trung cấp - chính quy)

Thú y (cao đẳng - chính quy)

Giải thích được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Pháp Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi. Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi. Huấn luyện được đực giống; khai thác được tinh dịch; kiểm tra được phẩm chất tinh dịch; pha chế, bảo tồn và dẫn tinh nhân tạo được cho vật nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đạt tỷ lệ thụ thai cao.
Xem chi tiết

Thú y (trung cấp - chính quy)

 Giải thích được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Pháp Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi, trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi. Khám và chẩn đoán được bệnh cho vật nuôi đảm bảo đúng quy trình; chọn và thực hiện được việc điều trị đúng nguyên tắc, đúng phương pháp và đúng liệu pháp. 
Xem chi tiết
0906 18 3838