1
Bạn cần hỗ trợ?
ảnh pr pr
Hệ cao đẳng
Hệ trung cấp
Liên kết đào tạo
Hệ liên thông cao đẳng
Các khóa đào tạo ngắn hạn

Năm 2021, Nhà trường tuyển sinh các khối ngành sau:
✅ Khối ngành ngôn ngữ:
 • Ngành Tiếng Đức
 • Ngành Tiếng Anh
 • Ngành Tiếng Hàn Quốc
 • Ngành Tiếng Trung Quốc
 • Ngành Tiếng Nhật
✅ Khối ngành kĩ thuật:
 • Ngành Công Nghệ Thông Tin
✅ Khối ngành nông nghiệp
 • Ngành thú y
✅ Khối ngành du lịch - khách sạn:
 • Ngành kĩ thuật chế biến món ăn
✅ Đối tượng tuyển sinh
 • Thí sinh tốt nghiệp THPT
Hình thức tuyển sinh
 • Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
 • Xét học bạ THPT
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2021
Thời gian nhập học: Dự kiến nhập học ngày 01/08/2021

PHIẾU ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN TẢI: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 

Xem chi tiết

Năm 2021, nhà trường tuyển sinh các khối ngành sau:
✅ Khối ngành ngôn ngữ:
 • Ngành Tiếng Anh
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung Quốc
 • Tiếng Nhật
✅ Khối ngành kĩ thuật:
 • Ngành Công Nghệ Thông Tin
✅ Đối tượng tuyển sinh
 • Thí sinh tốt nghiệp THPT
✅ Hình thức tuyển sinh
 • Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
 • Xét học bạ THPT
♦ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2021
♦ Thời gian nhập học: Dự kiến nhập học ngày 15/07/2021


Xem chi tiết

Hiện nay nhà trường có các chương trình liên kết đào tạo ngành điều dưỡng với hai nước:
 • Nhật Bản
 • CHLB Đức (Trường đào tạo Điều Dưỡng BAWI)

Các chương trình du học tại Nhật Bản, CHLB Đức, Đài Loan, Hàn Quốc nhiều ngành nghề.

Xem chi tiết

Năm 2021, Nhà trường tuyển sinh liên thông các ngành sau:
Khối ngành ngôn ngữ:
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Nhật
✅ Khối ngành nghề:
 • Kỹ thuật chế biến món ăn
 • Thú y
 • Công nghệ thông tin 
✅ Đối tượng tuyển sinh
 • Thí sinh tốt nghiệp trung cấp các ngành, nghề
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2021
 
Xem chi tiết

Hệ sơ cấp các ngành:
✅ Hàn điện
✅ Cơ khí chế tạo
✅ Thú Y

✅ Kỹ thuật chế biến món ăn

Xem chi tiết
Tiếng trung (cao đẳng)
Tiếng trung (trung cấp)
Tiếng nhật (cao đẳng)
Tiếng nhật (trung cấp)
Tiếng hàn (cao đẳng)
Tiếng hàn (trung cấp)
Tiếng anh (cao đẳng)
Tiếng Anh (trung cấp)
Điều dưỡng (hệ cao đẳng)
Chế biến món ăn ( hệ trung cấp)
Chế biến món ăn ( hệ sơ cấp)
Chế biến món ăn (hệ cao đẳng)
Thú y (cao đẳng - chính quy)
Thú y (trung cấp - chính quy)
Thú y (sơ cấp)
Tiếng trung (cao đẳng)
Tiếng trung (trung cấp)
Tiếng nhật (cao đẳng)
Tiếng nhật (trung cấp)
Tiếng hàn (cao đẳng)
Tiếng hàn (trung cấp)
Tiếng anh (cao đẳng)
Tiếng Anh (trung cấp)
Điều dưỡng (hệ cao đẳng)
Chế biến món ăn ( hệ trung cấp)
Chế biến món ăn ( hệ sơ cấp)
Chế biến món ăn (hệ cao đẳng)
Thú y (cao đẳng - chính quy)
Thú y (trung cấp - chính quy)
Thú y (sơ cấp)

Tiếng trung (cao đẳng)

Có kiến thức đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ Tiếng Trung Quốc và chuyên môn nghiệp vụ nghề phiên dịch Tiếng Trung Quốc thương mại. Có kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ. Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết các vấn đề đơn giản trong dịch thuật và giao tiếp, kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động và kỹ năng làm việc độc lập. 
Xem chi tiết

Tiếng trung (trung cấp)

Có kiến thức ở trình độ trung cấp về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) Tiếng Trung Quốc, đặc biệt là kiến thức về Tiếng Trung Quốc thương mại. Có kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ tiếng Việt, Đạt kỹ năng sử dụng Tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ trung cấp tương đương chuẩn B1 khung tham chiếu châu âu để phục vụ mục đích nghề nghiệp. 
Xem chi tiết

Tiếng nhật (cao đẳng)

Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Nhật và chuyên môn nghiệp vụ tiếng Nhật thương mại. Có kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ. Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng chọn lựa và xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp, kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động. 
Xem chi tiết

Tiếng nhật (trung cấp)

Có hiểu biết chung về văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Nhật trên thế giới, kiến thức về văn hoá công sở trong môi trường làm việc đa văn hoá. Có kiến thức tổng quan cần thiết về lĩnh vực thương mại, quản trị văn phòng. Biên dịch tài liệu ngắn đơn giản liên quan đến công tác hành chính văn phòng và lĩnh vực thương mại: thư điện tử, biểu mẫu hành chính, chứng từ xuất nhập khẩu, thông tin sản phẩm, văn thư hành chính công ty, hồ sơ khách hàng, hồ sơ tài chính công ty. 
Xem chi tiết

Tiếng hàn (cao đẳng)

Sinh viên tốt nghiệp sử dụng thành thạo tiếng Hàn Quốc với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với trình độ ngôn ngữ TOPIK cấp 4 theo thang đánh giá năng lực của Chính phủ Hàn Quốc tức tương đương bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tiếng Anh đạt chứng chỉ TOEIC 400 điểm. Có trình độ nghiệp vụ đủ để làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh, đặc biệt là nắm vững kiến thức, cơ sở lý luận và khả năng thực hành biên phiên dịch trong tình huống giao tiếp
Xem chi tiết

Tiếng hàn (trung cấp)

Vận dụng được những kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình làm việc và cuộc sống. Biết - hiểu và thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biết khai thác các kiến thức tin học cơ bản, một số phần mềm và áp dụng được trong quá trình học tập, trong công việc và cuộc sống.
Xem chi tiết

Tiếng anh (cao đẳng)

Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ tiếng Anh. Có kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh thương mại. Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng chọn lựa và xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp, kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động. 
Xem chi tiết

Tiếng Anh (trung cấp)

Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ tiếng Anh. Có kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh thương mại. Đạt kỹ năng sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở  trình độ trung cấp tương đương chuẩn TOEIC 550 để phục vụ mục đích nghề nghiệp. 
Xem chi tiết

Điều dưỡng (hệ cao đẳng)

Trình bày được các kiến thức chuyên môn trong việc tiếp đón người bệnh, các thủ tục hành chính, nội quy của các cơ sở y tế có được kiến thức về các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn - uống, trạng thái tâm - sinh lý của người bệnh, trao dồi thêm kỹ năng tiếp đón được người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế. 
Xem chi tiết

Chế biến món ăn ( hệ trung cấp)

Trình bày được các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn, các món bánh – món ăn tráng miệng tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống. Trình bày được kiến thức về các loại món ăn Việt Nam, Âu, Á; các món bánh – món ăn tráng miệng và kỹ thuật chế biến. Nhận biết được các hình thức phục vụ ăn uống: các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn
Xem chi tiết

Chế biến món ăn ( hệ sơ cấp)

Học viên có khả năng chế biến và trang trí các món ăn trong các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống kinh doanh ẩm thực.Thực hiện các công việc với tác phong lao động chuyên nghiệp cần cù, siêng năng, nhanh nhẹn, chính xác.
Xem chi tiết

Chế biến món ăn (hệ cao đẳng)

Trình bày được các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn, các món bánh – món ăn tráng miệng tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uốngTrình bày được kiến thức về các loại món ăn Việt Nam, Âu, Á, các món bánh – món ăn tráng miệng và kỹ thuật chế biến. Nhận biết được các hình thức phục vụ ăn uống: các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn
Xem chi tiết

Thú y (cao đẳng - chính quy)

Giải thích được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Pháp Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi. Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi. Huấn luyện được đực giống; khai thác được tinh dịch; kiểm tra được phẩm chất tinh dịch; pha chế, bảo tồn và dẫn tinh nhân tạo được cho vật nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đạt tỷ lệ thụ thai cao.
Xem chi tiết

Thú y (trung cấp - chính quy)

 Giải thích được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Pháp Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi, trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi. Khám và chẩn đoán được bệnh cho vật nuôi đảm bảo đúng quy trình; chọn và thực hiện được việc điều trị đúng nguyên tắc, đúng phương pháp và đúng liệu pháp. 
Xem chi tiết

Thú y (sơ cấp)

Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc trong chăn nuôi. Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vác xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Thực hiện được việc nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc thú y thông dụng trong chăn nuôi. 
Xem chi tiết

Tiếng trung (cao đẳng)

Có kiến thức đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ Tiếng Trung Quốc và chuyên môn nghiệp vụ nghề phiên dịch Tiếng Trung Quốc thương mại. Có kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ. Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết các vấn đề đơn giản trong dịch thuật và giao tiếp, kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động và kỹ năng làm việc độc lập. 
Xem chi tiết

Tiếng trung (trung cấp)

Có kiến thức ở trình độ trung cấp về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) Tiếng Trung Quốc, đặc biệt là kiến thức về Tiếng Trung Quốc thương mại. Có kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ tiếng Việt, Đạt kỹ năng sử dụng Tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ trung cấp tương đương chuẩn B1 khung tham chiếu châu âu để phục vụ mục đích nghề nghiệp. 
Xem chi tiết

Tiếng nhật (cao đẳng)

Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Nhật và chuyên môn nghiệp vụ tiếng Nhật thương mại. Có kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ. Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng chọn lựa và xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp, kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động. 
Xem chi tiết

Tiếng nhật (trung cấp)

Có hiểu biết chung về văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Nhật trên thế giới, kiến thức về văn hoá công sở trong môi trường làm việc đa văn hoá. Có kiến thức tổng quan cần thiết về lĩnh vực thương mại, quản trị văn phòng. Biên dịch tài liệu ngắn đơn giản liên quan đến công tác hành chính văn phòng và lĩnh vực thương mại: thư điện tử, biểu mẫu hành chính, chứng từ xuất nhập khẩu, thông tin sản phẩm, văn thư hành chính công ty, hồ sơ khách hàng, hồ sơ tài chính công ty. 
Xem chi tiết

Tiếng hàn (cao đẳng)

Sinh viên tốt nghiệp sử dụng thành thạo tiếng Hàn Quốc với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với trình độ ngôn ngữ TOPIK cấp 4 theo thang đánh giá năng lực của Chính phủ Hàn Quốc tức tương đương bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tiếng Anh đạt chứng chỉ TOEIC 400 điểm. Có trình độ nghiệp vụ đủ để làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh, đặc biệt là nắm vững kiến thức, cơ sở lý luận và khả năng thực hành biên phiên dịch trong tình huống giao tiếp
Xem chi tiết

Tiếng hàn (trung cấp)

Vận dụng được những kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình làm việc và cuộc sống. Biết - hiểu và thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biết khai thác các kiến thức tin học cơ bản, một số phần mềm và áp dụng được trong quá trình học tập, trong công việc và cuộc sống.
Xem chi tiết

Tiếng anh (cao đẳng)

Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ tiếng Anh. Có kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh thương mại. Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng chọn lựa và xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp, kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động. 
Xem chi tiết

Tiếng Anh (trung cấp)

Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ tiếng Anh. Có kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh thương mại. Đạt kỹ năng sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở  trình độ trung cấp tương đương chuẩn TOEIC 550 để phục vụ mục đích nghề nghiệp. 
Xem chi tiết

Điều dưỡng (hệ cao đẳng)

Trình bày được các kiến thức chuyên môn trong việc tiếp đón người bệnh, các thủ tục hành chính, nội quy của các cơ sở y tế có được kiến thức về các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn - uống, trạng thái tâm - sinh lý của người bệnh, trao dồi thêm kỹ năng tiếp đón được người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế. 
Xem chi tiết

Chế biến món ăn ( hệ trung cấp)

Trình bày được các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn, các món bánh – món ăn tráng miệng tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống. Trình bày được kiến thức về các loại món ăn Việt Nam, Âu, Á; các món bánh – món ăn tráng miệng và kỹ thuật chế biến. Nhận biết được các hình thức phục vụ ăn uống: các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn
Xem chi tiết

Chế biến món ăn ( hệ sơ cấp)

Học viên có khả năng chế biến và trang trí các món ăn trong các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống kinh doanh ẩm thực.Thực hiện các công việc với tác phong lao động chuyên nghiệp cần cù, siêng năng, nhanh nhẹn, chính xác.
Xem chi tiết

Chế biến món ăn (hệ cao đẳng)

Trình bày được các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn, các món bánh – món ăn tráng miệng tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uốngTrình bày được kiến thức về các loại món ăn Việt Nam, Âu, Á, các món bánh – món ăn tráng miệng và kỹ thuật chế biến. Nhận biết được các hình thức phục vụ ăn uống: các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn
Xem chi tiết

Thú y (cao đẳng - chính quy)

Giải thích được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Pháp Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi. Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi. Huấn luyện được đực giống; khai thác được tinh dịch; kiểm tra được phẩm chất tinh dịch; pha chế, bảo tồn và dẫn tinh nhân tạo được cho vật nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đạt tỷ lệ thụ thai cao.
Xem chi tiết

Thú y (trung cấp - chính quy)

 Giải thích được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Pháp Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi, trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi. Khám và chẩn đoán được bệnh cho vật nuôi đảm bảo đúng quy trình; chọn và thực hiện được việc điều trị đúng nguyên tắc, đúng phương pháp và đúng liệu pháp. 
Xem chi tiết

Thú y (sơ cấp)

Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc trong chăn nuôi. Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vác xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Thực hiện được việc nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc thú y thông dụng trong chăn nuôi. 
Xem chi tiết
Du học Nhật bản
Du học Hàn Quốc
Du học Đài Loan
Du học Đức
Du học các nước khác
Xuất khẩu lao động
Tại sao lại lựa chọn VXT
Lịch sử phát triển
Tầm nhìn & sứ mệnh
Giá trị cốt lõi

TẠI SAO CHỌN VXT

Tại sao lại lựa chọn VXT
Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng chính quy.
 Môi trường học thoải mái, an toàn, văn minh, mỗi sinh viên đều được quan tâm tận tình, chu đáo từ phía nhà trường.

 Chương trình giáo dục lấy người học làm trung tâm, trú trọng xây dựng con người phát triển toàn diện cả: Đức - Trí - Thể - Mỹ, có tay nghề và trình độ chuyên môn cao, sau khi ra trường sinh viên có khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa ngôn ngữ, đa văn hóa theo xu thế hội nhập toàn cầu.

 Đội ngũ giáo viên chất lượng, sáng tạo, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, có khả năng truyền cảm hứng để khơi dậy ước mơ, hoài bão và sự phát triển toàn diện trong sinh viên.

Sinh viên được tham gia các chương trình thực tập hưởng lương, chương trình du học với những ưu đãi hấp dẫn về học phí tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc…
Được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài như  Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và một số nước Châu Âu theo các chương trình liên kết với các công ty ở nước ngoài sau khi sinh viên ra trường.
 
Xem chi tiết

GIỚI THIỆU

Lịch sử phát triển
    Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam - tiền thân là Trường Cao đẳng nghề Đại An, được thành lập ngày 17 tháng 10 năm 2008 theo quyết định Số: 1390/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có Trụ sở chính tại địa chỉ: Lô XN 50,54,55 - Khu Công nghiệp Đại An, Km51, Quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Để đáp ứng với yêu cầu sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới, ngày 06 tháng 3 năm 2019, Trường Cao đẳng nghề Đại An được đổi tên thành Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định Số: 261/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có Trụ sở chính tại thôn Dưỡng Thái, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Cơ sở đào tạo của Nhà trường tại địa chỉ: Km8+500, Đại Lộ Thăng Long, An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
    Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam trực thuộc Tập đoàn VXT - là đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Đào tạo, cung ứng nhân lực trong và ngoài nước, thương mại, xây dựng, đầu tư. Với triết lý phát triển Vì Cộng Đồng, lấy con người làm trung tâm và là chìa khóa của sự phát triển xã hội, Tập đoàn luôn trú trọng đầu tư xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường, mở rộng và gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo điều kiện thuận lợi cho toàn bộ học sinh, sinh viên khi ra trường có việc làm, có nhiều cơ hội lựa chọn công việc phù hợp ở các doanh nghiệp trong nước và nhiều nước trên thế giới.
   Nhà trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhà trường có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp. Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định Luật giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường là đơn vị đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
   Trải qua quá trình hình thành và phát triển đến nay, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam đã và đang trở thành một địa chỉ đào tạo, giáo dục nghề uy tín, tin cậy, chuyên nghiệp  và là Nhà trường có chất lượng đào tạo hàng đầu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Với phương châm “Con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển xã hội”, Nhà trường luôn chú tâm vào việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên, giáo viên giầu nhiệt huyết, luôn phấn đấu vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên thân yêu trở thành con người  phát triển toàn diện: Đức - Trí - Thể - Mỹ, có tay nghề và trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, tự tin và đảm nhận tốt công việc trong tham gia hội nhập với cộng đồng quốc tế.
I. Vị trí pháp lý
- Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam có Trụ sở chính tại địa chỉ: Thôn Dưỡng Thái, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
- Cơ sở Đào tạo của Nhà trường tại địa chỉ: Km8+500, Đại Lộ Thăng Long, An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
II. Nhiệm vụ, ngành nghề và quy mô đào tạo
1. Nhiệm vụ:
Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp.
- Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các nội dung đào tạo của Nhà trường; thực hiện đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp nhằm nâng cao chât lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
- Liên kết hợp tác với các tổ chức: cơ sở đào tạo, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong nước và ngoài nước để tổ chức đào đạo và kết hợp đào tạo với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tăng nguồn thu cho nhà trường.
- Quản lý tổ chức của Trường theo quy định của nhà nước.
2. Ngành, nghề đào tạo:
2.1. Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng và trình độ Trung cấp:
- Đào tạo trình độ Cao đẳng:
+ Cao đẳng tiếng Anh
+ Cao đẳng tiếng Trung Quốc
+ Cao đẳng tiếng Hàn Quốc
+ Cao đẳng tiếng Nhật
+ Cao đẳng Kỹ thuật Chế biến món ăn
+ Cao đẳng Thú y
- Đào tạo trình độ Trung cấp:
+ Trung cấp tiếng Anh
+ Trung cấp tiếng Trung Quốc
+ Trung cấp tiếng Hàn Quốc
+ Trung cấp Công nghệ Thông tin
Trường được mở ngành, nghề đào tạo mới khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội duyệt theo quy chế hiện hành.
3. Quy mô đào tạo:
Quy mô đào tạo chính quy các ngành, nghề của Trường từ 2500 đến 3000 sinh viên, học sinh.
III. Tổ chức bộ máy của Nhà trường.
1. Hội đồng Quản trị Nhà trường
2. Lãnh đạo Nhà trường:
- Hiệu trưởng
- Các Phó Hiệu trưởng
3. Các Phòng chức năng:
- Phòng Hành chính Tổng hợp
- Phòng Đào tạo và công tác học sinh, sinh viên
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
- Phòng Tài chính kế toán
- Trung tâm Hợp tác quốc tế
 4. Các Khoa và các Bộ môn trực thuộc:
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa tiếng Anh
- Khoa tiếng Trung Quốc
- Khoa tiếng Nhật
- Khoa tiếng Hàn Quốc
- Bộ môn tiếng Đức
- Bộ môn Công nghệ Thông tin
- Bộ môn Thú Y
- Bộ môn Kỹ thuật Chế biến món ăn
   Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam từ khi ra đời đến nay đã không ngừng trưởng thành và phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô đào tạo. Nhà trường đã trở thành một trong những trường Cao đẳng chuyên Ngữ hàng đầu trong cả nước về chất lượng đào tạo, gắn mật thiết giữa đào tạo với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo điều kiện đầu ra thuận lợi cho sinh viên, học sinh ra trường có nhu cầu việc làm tại nước ngoài. Học sinh, sinh viên được  đào tạo ra giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ, là địa chỉ tin cậy cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
 
Xem chi tiết

Sứ Mệnh, Tầm Nhìn

Tầm nhìn & sứ mệnh
1. SỨ MỆNH
                  Trường Cao đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện cả: Đức, Trí, Thể, Mỹ, có tay nghề và trình độ chuyên môn đáp ứng chuẩn đầu ra ngành, nghề được đào tạo, đảm nhận tốt công việc trong tham gia hội nhập với cộng đồng quốc tế.
2. TẦM NHÌN
           Trường Cao đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam xây dựng thành THƯƠNG HIỆU trong khu vực Đông Nam Á về giáo dục nghề nghiệp đa ngành, tiên tiến, chất lượng, là địa chỉ tin cậy, đẳng cấp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong trong đổi mới và hội nhập với xu thế phát triển toàn cầu.
 
Xem chi tiết

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Giá trị cốt lõi
     Xây dựng môi trường văn hóa giáo dục và đào tạo của Nhà trường với những giá trị cốt lõi: NHÂN VĂN - TRÍ TUỆ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với xu thế phát triển của thời đại, coi đó là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của Nhà trường.
* Nhân văn:
   - Là giá trị cơ bản của văn hóa, được sản sinh và nuôi dưỡng trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta. Là giá trị bản chất “Người”, khi đựơc thẩm thấu, lan tỏa trong cuộc sống sẽ làm cho con người và xã hội ngày càng tiến bộ, có ý nghĩa tốt đẹp hơn. Ngày nay, xã hội càng phát triển thì những giá trị nhân văn càng phải được trân trọng, đề cao và phát huy hơn nữa.
   - Nhân văn là giá trị cốt lõi, hàng đầu, chi phối trong chỉnh thể giá trị cơ bản của Nhà trường, tạo nguồn mạch nuôi dưỡng cái Chân - Thiện - Mỹ trong học sinh, sinh viên. Người học không chỉ học những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp để giỏi nghề mà cùng với đó học để trở nên biết sống tốt hơn, đẹp hơn, giá trị hơn, hạnh phúc hơn trong hiện tại và tương lai.
* Trí tuệ:
   - Trí tuệ là giá trị cơ bản trong chỉnh thể giá trị văn hóa của Nhà trường, là mục tiêu hướng đến trong giáo dục và đào tạo học sinh, sinh viên.
   - Trên cơ sở giá trị Nhân văn làm nền tảng, Nhà trường luôn trú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kết hợp với tài liệu và phương tiện tiên tiến, hiện đại để đảm bảo cho giảng viên vừa chuyển tải tri thức, vừa định hướng cho học sinh, sinh viên có phương pháp khoa học trong tiếp thu tri thức mới, hiện đại. Nhà trường tạo những điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên mở rộng và đào sâu kiến thức chuyên môn.
   - Sinh viên khi tốt nghiệp ra trường đạt được mục tiêu: Tầm cao về Trí tuệ, đảm nhiệm tốt công việc trong tham gia hội nhập quốc tế ở môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa.
      Nhân Văn và Trí Tuệ là giá trị cốt lõi cơ bản nhất trong hệ giá trị của môi trường văn hóa giáo dục và đào tạo Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam. Nhân Văn và Trí Tuệ có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó, Nhân Văn là nền tảng của Trí Tuệ, chi phối định hướng giá trị cho Trí Tuệ phát triển đúng hướng. Trí Tuệ được phát triển trên cơ sở Nhân Văn, hòa vào Nhân Văn, làm cho giá trị Nhân Văn được nâng lên tầm cao mới của thời đại, vừa mang tính chất tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Môi trường văn hóa giáo dục và đào tạo của Nhà trường được xây dựng trên nền giá trị cơ bản, cốt lõi là Nhân Văn và Trí Tuệ, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường phát triển đúng hướng và bền vững.

Xem chi tiết
Hoạt động tại VXT
Hình ảnh nội bộ
Ảnh sinh hoạt sinh viên
Hợp tác quốc tế
Hoạt động sinh viên
0906 18 3838