1
Bạn cần hỗ trợ?
Mục tiêu đào tạo
Khung chương trình đào tạo
Ưu điểm chương trình
 

1. Kiến thức
- Trình bày được các kiến thức chuyên môn trong việc tiếp đón người bệnh, các thủ tục hành chính, nội quy của các cơ sở y tế;
- Trình bày được kiến thức về các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn - uống, trạng thái tâm - sinh lý của người bệnh;
- Trình bày được kiến thức chuyên môn về lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, sơ cứu và cấp cứu ban đầu;
- Mô tả được các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án tại cơ sở làm việc theo sự phân công;
- Trình bày được kiến thức về các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;
- Trình bày các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể;
-  Có kiến thức cơ bản về chính trị, giáo dục quốc phòng - an ninh, tin học và ngoại ngữ và rèn luyện sức khỏe để phục vụ công tác chuyên môn.

2. Kỹ năng
- Tiếp đón được người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế;
- Theo dõi được các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn - uống, trạng thái tâm - sinh lý của người bệnh.
- Theo dõi và báo cáo đầy đủ những diễn biến bất thường của người bệnh cho thầy thuốc;
- Nhận định và đánh giá được tình trạng người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh;
-  Phụ giúp được thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện được các thủ thuật chẩn đoán, điều trị;
- Thực hiện được việc sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc người bệnh hấp hối, giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng;
- Hướng dẫn được người bệnh, người nhà bệnh nhân cách tự chăm sóc sau khi khám và thực hiện điều trị theo đơn;
- Phổ biến được những kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh và người nhà bệnh nhân;
- Hướng dẫn, huấn luyện được cho nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại khoa, phòng, đơn vị:
- Thực hiện được công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo phân công;
- Quản lý và bảo quản được các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;
- Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện được quy trình kỹ thuật điều dưỡng;
- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;
- Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

3. Triển vọng nghề nghiệp:
Cử nhân Điều dưỡng sẽ có cơ hội tham gia làm các công việc ở các đơn vị sau:
- Các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, y tế cơ quan, y tế trường học, viện dưỡng lão,...);
- Các cơ sở đào tạo chuyên môn Y - Dược, đào tạo Điều dưỡng;
- Các doanh nghiệp tuyển dụng theo các chương trình hợp tác quốc tế về điều dưỡng
- Học tập nâng cao trình độ điều dưỡng (đại học, sau đại học: Thạc sỹ, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, II....)
Nhóm môn học Tín chỉ
1. Các môn học chung 20
2. Môn học, mô đun chuyên môn 92
2.1 Môn học, mô đun cơ sở 38
2.2 Môn, mô đun chuyên ngành 49
2.3 Môn học, mô đun tự chọn 5
Tổng cộng 112
 

Khi Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ và chứng chỉ theo yêu cầu. Nhà trường tổ chức 2 đợt tốt nghiệp vào các tháng 5, 9 hàng năm
0906 18 3838